Cenník

 Cenník

Základná cena konzultácie + vybraná technika:                                       30,-/ hod.

Dĺžka sedenia je individuálna.                                                                      1 – 1,5 hod.

(Energetická terapia, Kraniosakrálna terapia, Access Bars, reiki, shamballa)

————————————————————————————————

Moxovanie                                                                                                         20,- /1 hod.

Kompenzačné cvičenia + manuálne uvoľňovacie tech.                            20,- / 1 hod.

Uvoľnenie šije, hlavy a tváre                                                                          20,- /30min.

Uvoľnenie – chodidlá / dlane                                                                        20,- /30min.

————————————————————————————————-

Terapie je možné kompinovať:

Uvoľnenie tváre, hlavy a šije +  ACCESS BARS  terapia                            30,-/ hod.

Kraniosakrálna terapia + Uvoľnenie tváre, hlavy a šije                             30,-/ hod.

REIKI + Uvoľnenie chodidiel a rúk                                                              25,- /45 min.

REIKI + Uvoľnenie šija, tvár, hlava                                                              25,- /45 min.

Kraniosakrálna terapia + Uvoľnenie chodidiel a rúk                                30,-/ hod.