Vzťah medzi našou dušou, mysľou a telom je vo svojej harmónii základom zdravia, v nesúlade pôvodcom chorôb. Uvedenie týchto našich vnútorných súčastí do súladu, je tiež podstatou liečenia a základom vyliečenia.

Je našou prirodzenosťou ladiť vo vnútri, ladiť s tým čo je vonku, byť v harmónii. Ľahšie sa to napíše, ťažšie sa  k tomu človek dopracuje. Áno je to práca, ochota a úprimná snaha niečo zmeniť. Priznať si, že niečo je v nesúlade, nehľadať vinníkov okolo, ale pozastaviť sa, zahĺbiť sa a nazrieť do svojho vnútra.

                                                                                                                                        Zuzana